Om NCR

 

Norsk Country Radio ble stiftet 15 Juni 2005.

 

Vi er en 100% Amerikansk Stasjon som sender 24 timer i døgnet fra Server i USA til 52 Land 

 

vi har flere Nær-Radioer vi produserer programmer til. og flere radioer streemer oss direkte,,

 

Vi er noen ildsjeler som sender Live og gjør dette med et formål, fremme Norsk Country Artister/Band og Miljø.

 

Norsk Country Radio - Norge

 v/ Tore Håland

 Temseveien 66A

 4885 Grimstad

 

 E-Post : ncr@online.no

 

Tlf : 99 30 37 67

 

Kontonummer : 2801 10 55348